24 ส.ค. 2565 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการห้องสมุดสัญจร ครั้งที่ 1

24 สิงหาคม 2565 ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการห้องสมุดสัญจร ครั้งที่ 1 เป็นโครงการบริการชุมชนส่งเสริมการอ่านสำหรับประชาชนของสำนักหอสมุดกลาง โดยการนำของคุณเพียงใจ ชูช่วยสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา และคุณสุพล สาวินัย หัวหน้าหน่วยบริการทรัพยากรและสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ แนะนำบริการของห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยราคำแหง แนะนำเสริมเรื่องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และการศึกษาสะสมหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (Predegree) ณ โรงเรียนราชดำริ

การประชาสัมพันธ์แนะนำบริการของห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มีรายการที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. แนะนำบริการทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูลส่งเสริมการศึกษา
  2. การเข้าใช้ห้องสมุดและการเข้าถึงบริการต่าง ๆ
  3. บริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เช่น ห้องกิจกรรมกลุ่ม (ห้อง Meeting Room, ห้อง Research Corner, ห้อง Mobile Phone and Notebook Zone (บริการพื้นที่สำหรับใช้อุปกรณ์สื่อสารและชาร์ตแบตเตอรี่) และ ห้อง Co-Working Space

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูศิริกุล เก่าราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูภาณุมาส ลาภมากผล บรรณารักษ์ และคุณครูดวงพร เชี่ยวน่าชม เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด ของโรงเรียนราชดำริ

 

ภาพคุณเพียงใจ ชูช่วยสุวรรณ (ขวา) หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนาและบุคลากรฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มอบสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำบริการของห้องสมุดวิทยาเขตบางนาแก่คุณครูภาณุมาส ลาภมากผล บรรณารักษ์ (ซ้าย)
ภาพคุณเพียงใจ ชูช่วยสุวรรณ (ขวา) หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนาและบุคลากรฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มอบสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำบริการของห้องสมุดวิทยาเขตบางนาแก่คุณครูภาณุมาส ลาภมากผล บรรณารักษ์ (ซ้าย)

ภาพกิจกรรมโครงการ ห้องสมุดสัญจร ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนราชดำริ

รายงาน : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : Facebook page Rulibrary Bangna
(https://www.facebook.com/Rulibrarybangna/posts/pfbid02bxNw5hrMsKs2r1bBZsJgJFFS1o1gp4xdpNS1JwKMgwtgzjiavDLDP1V6vMCihXqJl)