20 ก.ค. 2565 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 46

20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 46 จัดขึ้นโดย สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีรองศาสตราจารย์ ดร.เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จาก 28 หน่วยงาน ร่วมเดินขบวนพาเหรดเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในธีมงาน “สู่ 6 ทศวรรษ ไม่มีราม ไม่มีเรา” ณ อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งในปีนี้จัดการแข่งขันทั้งหมด 16 ชนิดกีฬา

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 46
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 46
ภาพขบวนพาเหรด จากบุคลากรของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแถวหน้าประธานพิธีเปิด
ภาพขบวนพาเหรด จากบุคลากรของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแถวหน้าประธานพิธีเปิด
ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ ยกสัญลักษณ์หมายเลขหกไทย (๖) หมายถึง การก้าวสู่ 6 ทศวรรษ ไม่มีราม ไม่มีเราในพิธีเปิดงานฯ
ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ ยกสัญลักษณ์หมายเลขหกไทย (๖) หมายถึง การก้าวสู่ 6 ทศวรรษ ไม่มีราม ไม่มีเราในพิธีเปิดงานฯ
ภาพบุคลากรของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เข้าร่วมขบวนพาเหรด นั่งรวมแถวที่อัฒจันทร์ ณ อาคารยิมเนเซียม 1
ภาพบุคลากรของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เข้าร่วมขบวนพาเหรด นั่งรวมแถวที่อัฒจันทร์ ณ อาคารยิมเนเซียม 1

รายงานและภาพ : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก : Facebook เพจ “รอบรั้วรามฯ” อัลบั้ม “650720 พิธีเปิดกีฬาบุคลากร สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่๔๖ ๒๕๖๕”