11-12 ก.ค. 2565 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.45 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ทางลอดใต้อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 และนำเทียนที่หล่อแล้ว จัดพิธีถวาย ณ อุโบสถ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ภาพสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
ภาพสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ทางลอดใต้อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ทางลอดใต้อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.45 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา ซึ่งสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปยังวัดเทพลีลา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมขบวน

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา

ขบวนแห่เทียนพรรษา เริ่มต้นเคลื่อนขบวนจากด้านหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านถนนรามคำแหง ถึงพระอุโบสถวัดเทพลีลา พระอารามหลวง และได้เวียนเทียนรอบอุโบสถ 3 รอบ

ภาพมหาวิทยาลัยรามคำแหง สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
ภาพมหาวิทยาลัยรามคำแหง สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา รอบอุโอสถวัดเทพลีลา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรสรวง ปาณินท์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นำบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำพิธีถวายเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดระยะเวลา 3 เดือนของเทศกาลเข้าพรรษา

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์กรสรวง ปาณินท์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ทำพิธีถวายเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์กรสรวง ปาณินท์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ทำพิธีถวายเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ พระอุโบสถ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ พระอุโบสถ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง

รายงานและภาพ : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : PR Ramkhamhaeng University ม.ร. ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565