15 ก.พ. 2565 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำโดยอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางเป็นประธานจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดทุ่งเสรี

ภาพคุณชาญณรงค์  กล่อมสกุล นำกล่าวถวายจตุปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
ภาพคุณชาญณรงค์  กล่อมสกุล นำกล่าวถวายจตุปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

รายงานและภาพ : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด