7 ก.ค. 2565 โครงการ RU Book Fair 2022 : Read to the future ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live

7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ RU Book Fair 2022 : Read to the future ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง และประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และบริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้สะดวกยิ่งขึ้น

พิธีเปิดโครงการ RU Book Fair 2022 : Read to the future เริ่มในเวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดโครงการ RU Book Fair 2022 : Read to the future และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธีเปิด กล่าวให้ข้อคิด และความสำคัญสำหรับการอ่านเพื่ออนาคต (Read to the future) หลังจากนั้น คุณศรนารายณ์ บุญขวัญ (บรรณารักษ์ปฏิบัติการ) ผู้ดำเนินรายการ ได้ดำเนินรายการผ่าน Facebook Live ตามลำดับ ดังนี้

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวให้ข้อคิดในพิธีเปิดโครงการฯ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวให้ข้อคิดในพิธีเปิดโครงการฯ
ภาพคุณศรนารายณ์ บุญขวัญ ผู้ดำเนินรายการ RU BOOK FAIR 2022 : Read to the future (รูปแบบออนไลน์ฯ)
ภาพคุณศรนารายณ์ บุญขวัญ ผู้ดำเนินรายการ RU BOOK FAIR 2022 : Read to the future (รูปแบบออนไลน์ฯ)

1. แนะนำฐานข้อมูล e-Book โดยคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ตัวแทนจาก บริษัท Cengage Learning Asia Pte. Ltd.”  ซึ่งฐานข้อมูลที่แนะนำการใช้งาน คือ ฐานข้อมูล Gale e-Book หลังจบการแนะนำ ผู้ชมร่วมลุ้นรางวัลจากการตอบคำถาม

ภาพคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ตัวแทนจาก บริษัท Cengage Learning Asia Pte. Ltd. แนะนำฐานข้อมูล Gale e-Book
ภาพคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ตัวแทนจาก บริษัท Cengage Learning Asia Pte. Ltd. แนะนำฐานข้อมูล Gale e-Book
ภาพหัวข้อที่แนะนำฐานข้อมูล Gale e-Book
ภาพหัวข้อที่แนะนำฐานข้อมูล Gale e-Book

2. เสวนา เรื่อง “เปิดใจคุณหมอนักเขียน : เคล็ดลับในการเขียนนิยาย ให้ประสบความสำเร็จ” กับนักเขียน นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ เจ้าของนามปากกา “พงศกร” ผู้ดำเนินรายการในการเสวนาเรื่องนี้ คือ คุณชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ (บรรณารักษ์ปฏิบัติการ)

ภาพเสวนากับนายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ คุณหมอนักเขียน เจ้าของนามปากกา “พงศกร” ผู้ดำเนินรายการ คือ คุณชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์
ภาพเสวนากับนายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ คุณหมอนักเขียน เจ้าของนามปากกา “พงศกร” ผู้ดำเนินรายการ คือ คุณชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์

3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนะนำบริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมตอบคำถามร่วมลุ้นรางวัล ดำเนินรายการโดย คุณศรนารายณ์ บุญขวัญ

ภาพคุณศรนารายณ์ บุญขวัญ ดำเนินรายการช่วงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ลุ้นรับรางวัล
ภาพคุณศรนารายณ์ บุญขวัญ ดำเนินรายการช่วงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ลุ้นรับรางวัล

4. แนะนำฐานข้อมูล e-Book โดยคุณผดุงเกียรติ สงครามรอด ตัวแทนจาก บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด แนะนำฐานข้อมูล SE-ED e-library หลังจบการแนะนำ ผู้ชมร่วมลุ้นรางวัลจากการตอบคำถาม

ภาพคุณผดุงเกียรติ สงครามรอด ตัวแทนจาก บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด แนะนำฐานข้อมูล SE-ED E-library
ภาพคุณผดุงเกียรติ สงครามรอด ตัวแทนจาก บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด แนะนำฐานข้อมูล SE-ED E-library
ภาพการแนะนำฐานข้อมูล SE-ED E-library
ภาพการแนะนำฐานข้อมูล SE-ED E-library

5. เสวนา เรื่อง “ร้อยเรียงความประทับใจ จากสุภาพบุรุษจุฑาเทพ สู่ดวงใจเทวพรหม” กับนักเขียน คุณมนต์ชัย ศิริลัทพร เจ้าของนามปากกา “ซ่อนกลิ่น” ผู้ดำเนินรายการในการเสวนาเรื่องนี้ คือ คุณเอกอร เฉียบแหลม (บรรณารักษ์ปฏิบัติการ)

ภาพเสวนากับคุณมนต์ชัย ศิริลัทพร เจ้าของนามปากกา “ซ่อนกลิ่น” เรื่อง “ร้อยเรียงความประทับใจ จากสุภาพบุรุษจุฑาเทพ สู่ดวงใจเทวพรหม” ผู้ดำเนินรายการ คือ คุณเอกอร เฉียบแหลม
ภาพเสวนากับคุณมนต์ชัย ศิริลัทพร เจ้าของนามปากกา “ซ่อนกลิ่น” เรื่อง “ร้อยเรียงความประทับใจ จากสุภาพบุรุษจุฑาเทพ สู่ดวงใจเทวพรหม” ผู้ดำเนินรายการ คือ คุณเอกอร เฉียบแหลม

ภาพบรรยากาศในห้องส่งสัญญานถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live สามารถติดตามชมคลิปย้อนหลังได้ที่
RU Book Fair 2022 : Read to the Future
https://www.facebook.com/ramlibrary/videos/5435772969816663

รายงานและภาพ : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด