19 ม.ค. 2565 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในรูปแบบ APA 7th Edition”

19 มกราคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในรูปแบบ APA 7th Edition” สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านโปรแกรม Google Meet วิทยากรโดย บรรณารักษ์จากหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ คุณเอกอร เฉียบแหลม และคุณสาธินา สุธรรมนิรันด์ ภาพวิทยากร

ภาพคุณเอกอร เฉียบแหลม แนะนำเทคนิคการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา 
ภาพการแนะนำเทคนิคการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา โดยคุณเอกอร เฉียบแหลม

การอบรมครั้งนี้วิทยากรแนะนำเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา (In-Text Citations) การเขียนรายการอ้างอิง (Reference list) และการเขียนบรรณานุกรม (Bibliography) ท้ายเล่มทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นสิ่งสำคัญ กฎเกณฑ์ รูปแบบการลงรายการของทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจาก APA เวอร์ชันก่อน พร้อมทั้งการทำแบบฝึกหัดและตอบคำถามชิงรางวัล ไม่ว่าจะเป็นสมุดโน้ต ร่ม ปฏิทิน 50 ปีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และกระเป๋าผ้า RU Library

ภาพการแนะนำเทคนิคการเขียนบรรณานุกรม โดยคุณสาธินา สุธรรมนิรันด์ 
ภาพการแนะนำเทคนิคการเขียนบรรณานุกรม โดยคุณสาธินา สุธรรมนิรันด์
ภาพนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้เข้าร่วมอบรมฯ ผ่านโปรแกรม Google Meet
ภาพนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ผ่านโปรแกรม Google Meet

ทั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้สนใจทั่วไป สามารถติดตามการบริการสำนักหอสมุดกลาง และการจัดโครงการดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสำนักหอสมุดกลางได้ในโอกาสต่อไป หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการยืมหนังสือออนไลน์ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และการบริการอื่น ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ได้อีกหลายทางช่องทาง ได้แก่
Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0
Inbox Page Facebook : http://m.me/ramlibservice
Telephone : 0-2310-8646
Line OA : @063sqrqe

รายงาน : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : Facebook page บริการสารสนเทศ RU Library
(https://www.facebook.com/ramlibservice/posts/4523094504466551)