24 พ.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลางจัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การคัดสรรวัตถุดิบเพื่อผลิตสื่อออนไลน์อย่างถูกต้องและปลอดลิขสิทธิ์สำหรับงานห้องสมุด”

24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด จัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การคัดสรรวัตถุดิบเพื่อผลิตสื่อออนไลน์อย่างถูกต้องและปลอดลิขสิทธิ์สำหรับงานห้องสมุด” วิทยากรโดย นายกฤษดา เรืองสถาน หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา การอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet (https://meet.google.com) ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง และผู้สนใจทั่วไป จำนวนทั้งหมด 48 คน

ภาพวิทยากร  นายกฤษดา เรืองสถาน หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา ผู้บรรยายในการอบรมวิชาการครั้งนี้ 
ภาพวิทยากร  นายกฤษดา เรืองสถาน หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา ผู้บรรยายในการอบรมวิชาการครั้งนี้

การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้นำเสนอแนวทางการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อผลิตสื่อออนไลน์อย่างถูกต้องและปลอดลิขสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันสำนักหอสมุดกลางมีการบริการออนไลน์ทางสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายช่องทางการบริการ เช่น Facebook, YouTube, Line และ Twitter เป็นต้น ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดลิขสิทธ์งานสร้างสรรค์ เช่น บทความ หนังสือ ซอฟต์แวร์ เพลง ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพข่าว ภาพยนตร์ ละครต่าง ๆ ที่บริการอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับปัจจุบันมีการเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดง ผู้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ จึงควรตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงที่เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ในการปฏิบัติงานปัจจุบันมีแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่อนุญาตให้นำฟอนต์  โปรแกรม แอปพลิเคชัน รูปภาพ เพลง เสียง วิดีโอ มาใช้ในการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ได้ฟรี ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ วิทยากรได้นำเสนอแนวทางการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อผลิตสื่ออนไลน์อย่างถูกต้องและปลอดลิขสิทธิ์  ดังตัวอย่างโปรแกรมที่แนะนำให้ใช้ฟรีในการอบรมครั้งนี้

ภาพ Fonts สารบรรณ ฟอนต์ฟรีจาก SIPA ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ภาพฟอนต์สารบรรณ ฟอนต์ฟรีจาก SIPA ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ทั้งนี้ วิทยากรได้แนะนำเว็บไซต์แหล่งข้อมูลที่ผู้สร้างสรรค์งานสามารถ คัดสรรวัตถุดิบเพื่อการผลิตสื่อออนไลน์อย่างถูกต้องและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของงาน ได้แก่  Fonts, คลังเพลงและเสียง, คลังภาพฟรี, Template design free, จัดการจานสีหรือโทนสี และโปรแกรมพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยเครื่องพิมพ์ที่รองรับแค่กระดาษขนาด A4 ตาม URL ดังนี้

รายงาน : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด