9 ก.ย. 2564 RU Book Fair 2021 : Online Only ผ่าน Facebook Live เป็นครั้งแรก

9 กันยายน 2564 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการ RU Book Fair 2021 : Online Only กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางช่องทาง Facebook Live เป็นครั้งแรก โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทำพิธีเปิดโครงการฯ เป็นการเสวนาระหว่างวิทยากรรับเชิญ  คือ นางสาวนภสร วิจักษณบดี ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา อดีตนักศึกษาพรีดีกรี (Pre-degree) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และพิธีกรดำเนินรายการ คือ นายชลวิทย์ จิตมาน

ภาพว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทำพิธีเปิดโครงการฯ
ภาพว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทำพิธีเปิดโครงการฯ
ภาพนายชลวิทย์ จิตมาน พิธีกรดำเนินรายการ  RU Book Fair 2021 : Online Only
ภาพนายชลวิทย์ จิตมาน พิธีกรดำเนินรายการ  RU Book Fair 2021 : Online Only
การจัดโครงการครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง และประชาชนทั่วไป เข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และบริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้สะดวกยิ่งขึ้น

หลังจากรับฟังการเสวนาในช่วงเช้าแล้ว ช่วงบ่ายมีการแนะนำบริการที่น่าสนใจของสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดวิทยาเขตบางนา สลับกับการตอบคำถามชิงรางวัลผ่านช่องทาง Facebook Live พิธีกรดำเนินรายการ คือ นายศรนารายณ์ บุญขวัญ

ภาพนายศรนารายณ์ บุญขวัญ พิธีกรดำเนินรายการ แนะนำบริการที่น่าสนใจ สลับกับการตอบคำถามชิงรางวัล
ภาพนายศรนารายณ์ บุญขวัญ พิธีกรดำเนินรายการ แนะนำบริการที่น่าสนใจ สลับกับการตอบคำถามชิงรางวัล
ภาพรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการร่วมตอบคำถามชิงรางวัล RU library Book Fair 2021
ภาพรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการร่วมตอบคำถามชิงรางวัล RU library Book Fair 2021

ช่วงสุดท้ายก่อนจบการ Facebook live มีการเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ RU Book Fair 2021 : Online Only ตอบแบบประเมินโครงการฯ ลุ้นรับของที่ระลึกจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ภาพรายชื่อได้รับของที่ระลึก จากการสุ่มรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามประเมินโครงการ RU Book Fair 2021
ภาพรายชื่อได้รับของที่ระลึก จากการสุ่มรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามประเมินโครงการ RU Book Fair 2021

ติดตามวิดีโอย้อนหลังได้ที่ >> https://www.facebook.com/aroundramuni/videos/371866517736261/

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด