5 ธ.ค. 2564 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

การจัดพิธีฯ ในครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี โดยมีการวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นอันเสร็จพิธีฯ

จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนจิตอาสาทุกคน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “อว. รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง” โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ด้วยการทำความสะอาด ฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณป้ายรถเมล์ ถนนบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง และซุ้มนักศึกษา ตลอดจนพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ภาพคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีใน ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธีฯ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพนักศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพนักศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”
ภาพมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

รายงาน : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ :
ม.รามฯ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมแด่รัชกาลที่ 9
https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru/posts/4674053629284629
ม.รามฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”
https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru/posts/4674108669279125