26 พ.ย. 2564 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 50 ปี

26 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 50 ปี (50th year Commemorating the Establishment of RU) ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดงานภายใต้ชื่อ “5 ทศวรรษ รามคำแหงร่วมสร้างคน ร่วมสร้างประเทศ” ชาวรามคำแหงร่วมแสดงพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ที่มีพัฒนาการความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีถวายสักการะและพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งประกอบด้วยพิธีทางศาสนา (พิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ และพิธีศาสนาอิสลาม) เพื่อความเป็นสิริมงคล และรับชมการแสดงถวายสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 50 ปี
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 50 ปี
ภาพการแสดงถวายสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพการแสดงถวายสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม เป็นประธานมองรางวัล อาจารย์ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น และพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี

ภาพศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม เป็นประธานมองรางวัล อาจารย์ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น และพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ภาพศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม เป็นประธานมองรางวัล อาจารย์ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น และพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ภาพพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และรางวัลอาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น
ภาพพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และรางวัลอาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น

หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แสดงปาฐกถาเรื่อง “พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย” ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 50 ปี ผู้ร่วมงานร่วมชมวิดีทัศน์ 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และชมการแสดงของสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ภาพการแสดงของสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพการแสดงของสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

รายงาน : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ :
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (26 พ.ย. 64), จาก https://gallery.lib.ru.ac.th/index.php?/category/39
มร. จัดพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี , จาก
https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru/posts/4643808708975788
รัฐมนตรีกระทรวง อว. มอบ รางวัลดีเด่น แก่อาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษา, จาก
https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru/posts/4643918802298112