7 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการประชุมออนไลน์รับทราบนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการควบคุมการสอบไล่ ภาค 2/2563

7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการประชุมออนไลน์รับทราบนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การควบคุมการสอบไล่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชี้แจงนโยบายฯ และแนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบไล่ ภาค 2/2563 แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อให้การปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ภาพแคปหน้าจอ (Print Screen) ว่าที่พันตรีโยธิน ไพรพนานนท์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ชี้แจงระเบียบหลักฐานสำหรับใช้เข้าห้องสอบ
ภาพแคปหน้าจอ (Print Screen) ว่าที่พันตรีโยธิน ไพรพนานนท์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ชี้แจงระเบียบหลักฐานสำหรับใช้เข้าห้องสอบ
ภาพแคปหน้าจอ (Print Screen) รศ.นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการฝ่ายนโยบายและแผน ชี้แจงวิธีตรวจวัดนักศึกษา หากพบที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 สามารถนั่งพักก่อน แล้วตรวจซ้ำอีกครั้ง
ภาพแคปหน้าจอ (Print Screen) รศ.นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการฝ่ายนโยบายและแผน ชี้แจงวิธีตรวจวัดนักศึกษา หากพบที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 สามารถนั่งพักก่อน แล้วตรวจซ้ำอีกครั้ง
ภาพแคปหน้าจอ (Print Screen) ขณะประชุมออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าประชุมบางส่วน ร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพแคปหน้าจอ (Print Screen) ขณะประชุมออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าประชุมบางส่วน ร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

การประชุมมหาวิทยาลัยครั้งนี้  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพียงบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมในครั้งนี้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และถ่ายทอดสดการประชุม ดังกล่าว ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรส่วนใหญ่รับชมในสถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

รายงานและภาพ : พัฒนาเว็บไซต์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด