18 ส.ค. 2564 I Love Library (online) เล่าสู่กันฟัง หัวข้อ “ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing”

18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง  จัดโครงการ I Love Library (online) Digital Library Era เล่าสู่กันฟัง หัวข้อ “ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing” วิทยากรบรรยายโดย คุณวลัยพร พรเปี่ยมศักดิ์ ผ่านทาง Google Meet ผู้ดำเนินรายการโดย คุณศรนารายณ์ บุญขวัญ

ทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม เวลา 13.00-14.00 น. คุณวลัยพร พรเปี่ยมศักดิ์ และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรม Librarian Space ในหัวข้อ ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing จัดโดย TK Park (สถาบันอุทยานการเรียนรู้) และในโอกาสนี้วิทยากร จึงได้มาเล่าถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากการร่วมกิจกรรมในหัวข้อดังกล่าว และร่วมจัดโครงการ I Love Library (online) Digital Library Era  เพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ “ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing” แก่เพื่อนร่วมงานบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรม Librarian Space ในหัวข้อ ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing จัดโดย TK Park (สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ที่มา: https://www.brandingchamp.com/storytelling/
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรม Librarian Space ในหัวข้อ ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing จัดโดย TK Park (สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ที่มา: https://www.brandingchamp.com/storytelling/
ภาพยกตัวอย่างการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ
ภาพยกตัวอย่างการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ เล่าแบบตลก เฮฮา
ภาพเทคนิคการเล่าเรื่องราวที่น่าติดตามเป็นเรื่องราววิถีชีวิต ชีวประวัติ อาจจะเป็นเรื่องแต่ง เรื่องจริง มากกว่าเป็นข้อมูลทางสถิติหรือข้อมูลที่ซับซ้อน
ภาพทฤษฎีการเล่าเรื่องของ Joseph Cambell เล่าเรื่องราวแบบมีเนื้อหา เริ่มจากชีวิตธรรมดา ดำเนินชีวิตผ่านวิกฤติ และค้นพบจุด climax (จุดสำคัญที่ผ่านวิกฤติได้) แล้วเล่าสู่คนอื่นฟัง คนจะจดจำได้ง่ายกว่า ทฤษฏี สถิติ ความรู้วิชาการ และข้อมูลที่ซับซ้อน

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด