25 ก.พ. 2564 กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา

25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.15 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางเป็นประธานในกิจกรรมตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564 ณ ลานหน้าสำนักหอสมุดกลาง
ภาพกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564 ณ ลานหน้าสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา
ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564
ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564
ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลที่ตนได้บำเพ็ญไปให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลที่ตนได้บำเพ็ญไปให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

ภาพและรายงาน : พัฒนาเว็บไซต์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด