8 เม.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลาง ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักหอสมุดกลาง ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยมีอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดทุ่งเสรี จำนวน 9 รูป และในเวลา 10.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เพื่อขอขมา และขอพร ให้เป็นศิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย

ภาพพิธีถวายผ้าสบงแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
ภาพพิธีถวายผ้าสบงแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ในกิจกรรมตักบาตร
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ในกิจกรรมตักบาตร
ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีกรวดน้ำแด่ผู้ล่วงลับ
ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีกรวดน้ำแด่ผู้ล่วงลับ
ภาพเจดีย์ทรายจำลองในเทศกาลสงกรานต์
ภาพเจดีย์ทรายจำลองในเทศกาลสงกรานต์

รายงานและภาพ : พัฒนาเว็บไซต์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด