14 พ.ย. 2562 หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม เปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการ ชุด “โขน” รอบพิเศษ “รอบสื่อประชาสัมพันธ์”

14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการ ชุด “โขน”  รอบพิเศษ “รอบสื่อประชาสัมพันธ์”  ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดแสดงสารสนเทศนิทรรศการ รวมทั้งรับข้อมูล เอกสาร ไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือแจ้งเพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่อรับข่าวสาร เป็นต้น

ในโอกาสนี้สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รักษาราชการแทนรองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) นำบุคลากร หน่วยแหล่งศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการ คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เยี่ยมชมนิทรรศการนี้ และร่วมลุ้นรับรางวัล “ถุงผ้าลายไทย” ลดปัญหามลพิษและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

นิทรรศการ ชุด “โขน” แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 ตอน (ตอน 1) วิวัฒนาการ (ตอน 2) หัวโขน (ตอน 3) บทนาฏกรรม (ตอน 4) สำนวน ซึ่งจัดตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2563 เปิดให้บริการในวันเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ เฉพาะช่วงที่มหาวิทยาลัยมีการสอบ และปิดบริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

กิจกรรมประกอบสารสนเทศนิทรรศการ

 • กิจกรรม “ฉายาทวิภพ” เปิดให้เข้าร่วมตลอดการจัดแสดงนิทรรศการ
 • กิจกรรม “ทักษะพัฒนา” เปิดให้เข้าร่วมเป็นช่วงเวลา โดยจะประกาศรายการเป็นระยะ ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กิจกรรม ถาม-ตอบ จากการเข้าชมนิทรรศการ เปิดให้ร่วมตลอดการจัดนิทรรศการ
 • กิจกรรมเปิดบ้านนิทรรศการ เปิดเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน เป็นการเปิดให้เข้าศึกษาเบื้องหลังการผลิตฯ

ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาดูงานต้องแจ้ง วันและเวลา ล่วงหน้ากับทางหน่วยฯ อย่างน้อย 1 สัปดาห์

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการผลิตหุ่นจำลองประกอบสารสนเทศนิทรรศการได้ตลอดระยะเวลาการจัดแสดง ณ ห้องทักษะพัฒนา

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และติดตามข่าวสารได้ที่

  • โทร 0-2310-8647 (หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
  • Facebook’s page ในชื่อ “หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม”
   @exihibitionandart – https://www.facebook.com/exhibitionandart/
  • Line@ ในชื่อ exibitionandart ที่ ID:@zxb0818
  • Instagram ในชื่อ exhibitionandart – https://www.instagram.com/exhibitionandart/

ภาพชุดบรรยากาศหน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม เปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการ ชุด “โขน”  รอบพิเศษ “รอบสื่อประชาสัมพันธ์”

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด