9-11 พ.ย. 2563 สำนักหอสมุดกลางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง​ “การผลิตสื่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนในงานห้องสมุด” 

9-11 พฤศจิกายน 2563 หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนในงานห้องสมุด” เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อวิดีโอสำหรับงานสำนักหอสมุดกลางและเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ยูทูป (Youtube) และอินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคสมัยนี้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยากรบรรยายโดย นายกฤษดา เรืองสถาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม

ภาพนายกฤษดา เรืองสถาน วิทยากรบรรยาย เรื่อง​ "การผลิตสื่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนในงานห้องสมุด"
ภาพนายกฤษดา เรืองสถาน วิทยากรบรรยาย เรื่อง​ “การผลิตสื่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนในงานห้องสมุด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นการทำ Workshop ผลิตสื่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน (Smartphone) ผู้เข้าอบรมใช้สมาร์ทโฟนของตนเอง ถ่ายภาพ บันทึกวีดิโอ แล้วตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานที่ตนเองรับผิดชอบ หรือแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น แล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ในชุมชนผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง หรือเพื่อนๆ ของตนเองให้ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์นั้น

แอปพลิเคชันที่วิทยากรแนะนำในการใช้งานสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ส่วนมากเป็นแอปของสมาร์ทโฟนที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ได้แก่ KineMaster, PixelLab และ Remove.bg

KineMaster – Video Editor เป็นแอปตัดต่อและสร้างวิดีโอ โดยสามารถสร้างวิดีโอได้บนสมาร์ทโฟน ซึ่งเครื่องมือตัดต่อทั้งหมดใช้งานได้ฟรี และสามารถใช้งานเครื่องมือเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นด้วยการสมัครใช้เวอร์ชัน KineMaster Premium (ไม่ฟรี)
PixelLab – แอปทำปกคลิปวิดีโอสำหรับมือถือ Android สร้างข้อความ ใส่ภาพประกอบข้อความปรับแต่งตามสไตล์ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ
Remove.bg – แอปลบพื้นหลังของรูปภาพส่วนบุคคล (Portrait)

หลังจากผู้เข้าอบรมทุกคนเรียนรู้หลักการทำสื่อวีดิโอด้วยสมาร์ทโฟน และเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ สามารถทำคลิปวิดีโอได้ วิทยากรจัดให้มีการประกวด โดยการนำคลิปสั้นๆ ที่ตนเองสร้างสรรค์ขึ้น เผยแพร่ลงในสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ที่ได้รับจำนวน like มากที่สุดหลังจากเผยแพร่ภายใน 1 ชั่วโมงจะเป็นผู้ชนะ และได้รับรางวัลจากทีมงานหน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม

ผู้ได้รับรางวัลประเภทจำนวน  Like มากที่สุด ในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนบุคคล จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

1. น.ส. กัญญ์ณพัชญ์ ยศไกรภพ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
2. นางกนกพร ศุภลักษณ์นารี นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

ภาพผู้ได้รับรางวัลที่ 1 น.ส. กัญญ์ณพัชญ์ ยศไกรภพ
ภาพผู้ได้รับรางวัลที่ 1 น.ส. กัญญ์ณพัชญ์ ยศไกรภพ
ภาพผู้ได้รับรางวัลที่ 2 นางกนกพร ศุภลักษณ์นารี
ภาพผู้ได้รับรางวัลที่ 2 นางกนกพร ศุภลักษณ์นารี

ผู้ได้รับรางวัลประเภทคะแนนโหวตสูงสุดจากเพื่อนในห้องฝึกอบรม คือ น.ส. ลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพผู้ได้รับรางวัลประเภทคะแนนโหวตสูงสุดจากเพื่อนในห้องฝึกอบรม น.ส. ลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ
ภาพผู้ได้รับรางวัลประเภทคะแนนโหวตสูงสุดจากเพื่อนในห้องฝึกอบรม น.ส. ลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ
ภาพรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง​ "การผลิตสื่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนในงานห้องสมุด"
ภาพรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง​ “การผลิตสื่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนในงานห้องสมุด”

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก : หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม (https://www.facebook.com/exhibitionandart)