9 ก.ย. 2563 I Love Library เล่าสู่กันฟัง : ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการ I Love Library สายใยสายสัมพันธ์พี่น้อง สก. “ช่วงเวลาแห่งความทรงจำ” เล่าสู่กันฟัง : ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากผู้เกษียณอายุราชการ 2563 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2563 มาบอกเล่าประสบการณ์ ตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เหตุการณ์ประทับใจในชีวิตการทำงาน และสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้น้องๆ ช่วยสานงานต่อไป บางท่านทำงานมานานเกือบ 40 ปี โดยมีนายศรนารายณ์ บุญขวัญ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

ภาพนายศรนารายณ์ บุญขวัญ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
ภาพนายศรนารายณ์ บุญขวัญ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
ภาพผู้เข้าร่วมฟังโครงการ I Love Library เล่าสู่กันฟัง : ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
ภาพผู้เข้าร่วมฟังโครงการ I Love Library เล่าสู่กันฟัง : ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

ในโอกาสนี้มีผู้เกษียณอายุราชการมาถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมด 7 คน ดังนี้

คนที่ 1 นางกัลยา เรืองเวช (พี่แหม่ม) เข้าทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นช่วงที่น้ำท่วม มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีการประกาศปิดการเรียนการสอน 2 เดือน และช่วงที่เกษียณอายุราชการมีช่วงโควิด 19 มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการประกาศปิดการเรียนการสอน 1-2 เดือนเช่นกัน สิ่งที่พี่แหม่มอยากฝากน้องๆ ไว้ คือ “ให้เราบริการนักศึกษา ด้วยใจ ตรงต่อเวลา การทำงานบริการ ถ้าผิดเวลานิดเดียว เพื่อนร่วมงานอาจจะโกรธได้” สิงที่ประทับใจที่สุดช่วงชีวิตการทำงาน คือ เราบริการนักศึกษาด้วยใจ นักศึกษาที่ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย มีเวลามาเรียนน้อย เขามาใช้บริการยืมเทปฝึกสนทนาภาษาอังกฤษทุกวัน จนเขาสำเร็จการศึกษาและวันหนึ่งเขาจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เขามาลาถึงที่ทำงานก่อนขึ้นเครื่องออกเดินทาง ขอบคุณเราที่ทำให้เขาพัฒนาตนเอง ได้งานทำ มีอาชีพตามที่เขาฝันไว้

ภาพนางกัลยา เรืองเวช (พี่แหม่ม)
ภาพนางกัลยา เรืองเวช (พี่แหม่ม)

คนที่ 2 นางวันเพ็ญ โกวิทวิบูล (พี่เพ็ญ) เข้าทำงานปี พ.ศ. 2526  มหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องหยุดทำการ 2 เดือน เพราะน้ำท่วมมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากเหตุการณ์น้ำท่วมในตอนนั้น ทำให้ทราบว่าโครงสร้างสำนักหอสมุดกลางชั้นใต้ดินมีพื้นฐานที่ดีมาก น้ำท่วมในตอนนั้น น้ำไม่รั่วซึม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางคนแรก รองศาสตราจารย์อัมพร ปั้นศรี ท่านวางโครงสร้างองค์กรไว้ดีมาก เราเป็นบุคลากรสายสนับสนุน สามารถมีความก้าวหน้าในงานอาชีพบรรณารักษ์ ระดับเชี่ยวชาญได้มากถึง 4 อัตรา ในสมัยที่มี 8 ฝ่าย 1 สำนัก และในอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ามาใช้บริการห้องสมุดเป็นจำนวนมาก จนช่อง 9 อ.ส.ม.ท. รายการ “ตามไปดู” ต้องมาขอถ่ายทำรายการ บรรณารักษ์ต้องจัดหนังสือวันละ 3 รอบ บรรณารักษ์ทุกคนต้องทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง เรื่องที่ประทับใจมากในชีวิตการทำงาน คือ ประทับใจการทำงานของผู้อำนวยการคนแรก การติดตามหนังสือคืนจากผู้ใช้บริการระดับรองศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ณ เวลานั้น ต้องใช้ความประณีประนอม จึงจะได้หนังสือกลับมา รู้สึกประทับใจ ตื้นตั้น และซาบซึ้งใจ ถึงการทำงานของท่านเป็นอย่างมาก ดูแลทุกเรื่อง ช่วยแก้ไขปัญหาลดความขัดแย้ง ทำให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจ ณ เวลานั้น

ภาพนางวันเพ็ญ โกวิทวิบูล (พี่เพ็ญ)
ภาพนางวันเพ็ญ โกวิทวิบูล (พี่เพ็ญ)

คนที่ 3 นางสมพิศ แก้ววิทยา (พี่หน่อย) เริ่มต้นการทำงานด้วยการรับหน้าที่เป็นเลขานุการของผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รองศาสตราจารย์อัมพร ปั้นศรี พี่หน่อยสายกิจกรรม มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม อยู่ห้องสมุดเหมือนอยู่บ้านหลังที่สอง อยู่ที่ทำงานมากกว่าอยู่บ้าน บางวันอยู่ถึง 3 ทุ่ม เสาร์-อาทิตย์ก็ต้องมาทำงาน บ้านเป็นแค่ที่อยู่อาศัยบางเวลา การให้บริการสำนักหอสมุดกลางเมื่อ 20 ปีที่แล้วคึกคักมาก พื้นที่สำนักหอสมุดกลางทุกพื้นที่ไม่มีที่ว่างเลย ตรงกันข้ามกับปัจจุบัน ฝากน้องๆ ให้ช่วยกันพัฒนางานบริการต่างๆ  สำหรับผู้ใช้ ให้สำนักหอสมุดกลางคู่กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงตลอดไป

ภาพนางสมพิศ แก้ววิทยา (พี่หน่อย)
ภาพนางสมพิศ แก้ววิทยา (พี่หน่อย)

คนที่ 4 นางดารารัตน์ ผลัญชัย (พี่ต๊อก) บรรจุเป็นข้าราชการพร้อมกับพี่เพ็ญ หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างรายปี 10 ปี และบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่ง “บรรณารักษ์ประชาสัมพันธ์” ถาม-ตอบคำถามนักศึกษาผู้ใช้งาน พี่ต๊อกฝากน้องๆ ว่า การทำงานที่นี่บรรณารักษ์ทุกคนจะต้องทำงานได้หลายหน้าที่ ทำได้เกือบทุกงานที่เป็นงานบรรณารักษ์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็ไม่ต่างกัน ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน

ภาพนางดารารัตน์ ผลัญชัย (พี่ต๊อก)
ภาพนางดารารัตน์ ผลัญชัย (พี่ต๊อก)

คนที่ 5 นางสาวกมลวรรณ โทสุวรรณ (พี่เป้า) บรรจุครั้งแรกทำงานที่ห้องซ่อม ดูแลการซ่อมแซมหนังสือ การทำงานที่นี่ได้รับทั้งเพื่อนเป็นและเพื่อนตาย เพื่อนเป็นก็คือเพื่อนเราที่ทำงานด้วยกัน ส่วนเพื่อนตาย คือ “โรคมะเร็ง” เราอยู่กับหนังสืออยู่กับหมึกพิมพ์ และสารเคมี ดังนั้น น้องๆ ควรดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี มะเร็งถ้ารู้ว่าเป็นเร็วก็จะรักษาหายเร็ว ไม่ต้องปล่อยไว้

ภาพนางสาวกมลวรรณ โทสุวรรณ (พี่เป้า)
ภาพนางสาวกมลวรรณ โทสุวรรณ (พี่เป้า)

คนที่ 6 นางยุพิน บรรณาการ (พี่ยุพิน) บรรณารักษ์สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตบางนา เข้ามามหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ปี 2521 เพราะเป็นนักศึกษารามคำแหง และมีโอกาสได้เรียนวิชา Lab เกี่ยวกับบรรณารักษ์ ที่สำนักหอสมุดกลาง ราม 1 ณ เวลานั้น พอจบการศึกษาก็ได้มาบรรจุเป็นบรรณารักษ์และปฏิบัติงานที่วิทยาเขตบางนา ซึ่งทำงานที่สาขาโน่นร้อนมาก ปัจจุบันก็ยังร้อนอยู่ สมัยก่อนเป็นบรรณารักษ์ตอบคำถาม เป็นตัวแทนบรรณารักษ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ สิ่งที่ประทับใจที่สุดของชีวิตการทำงาน คือ นักศึกษาที่มาใช้บริการอ่านหนังสือ เราเคยได้ช่วยเหลือเขาช่วยที่เขาเป็นนักศึกษามาอ่านหนังสือทุกวัน จนเขาสำเร็จการศึกษา และก็ยังมาอ่านหนังสือเพื่อสอบเป็นอัยการ และเป็นผู้พิพากษา พอเขาประสบความสำเร็จ เดินเจอกันที่ไหน เขาก็ยังมาไหว้ทักทายเราเสมอ

ภาพนางยุพิน บรรณาการ (พี่ยุพิน)
ภาพนางยุพิน บรรณาการ (พี่ยุพิน)

คนที่ 7 นายวิมาน ขวัญสมบูรณ์ (พี่วิมาน) เล่าว่า เข้ามาทำงานที่นี่ตอน คอมพิวเตอร์ยังเป็นจอสีดำ ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 3.0 มีผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงและผู้ที่สนใจอยากศึกษาเรียนรู้ถึงมีโอกาสสัมผัสมัน พี่วิมานอยู่งานวารสารตั้งแต่เข้างานวันแรก แต่เลขที่อัตรากำลังอยู่งานอ้างอิง ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ Windows เป็นรุ่นอะไรแล้ว?  มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและเดินไปกับมัน โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผมทำได้แค่นี้ ฝากให้รุ่นน้องช่วยกันต่อยอด “เราคิดดี คิดได้ มีผู้บริหารระดับต้น ระดับสูงจะนำแนวคิดเราไปตอบสนองเอง” การทำงานด้านการบริการ ฝากให้ทุกคนควรตั้งใจ มีความตั้งใจทำงานดี ผลงานก็จะออกมาดี งานบริการควรให้ได้เกินความคาดหมาย นักศึกษาเดินเข้ามาขอใช้บริการกับเรา เขาต้องได้อะไรกลับไป โดยเฉพาะการได้รับบริการที่เขาพึงพอใจ

ภาพนายวิมาน ขวัญสมบูรณ์ (พี่วิมาน)
ภาพนายวิมาน ขวัญสมบูรณ์ (พี่วิมาน)

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด