4 ส.ค. 2563 กิจกรรมวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 49 ปี

4 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งสำนักหอสมุดกลางเปิดให้บริการพร้อมกับการเปิดบรรยายของมหาวิทยาลัยในวันที่ 2 สิงหาคม 2514 ปัจจุบันครบรอบ 49 ปี กิจกรรมในช่วงเช้า เวลาประมาณ 07.30 น. มีการถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นศริมงคล ณ บริเวณหน้าสำนักหอสมุดกลาง และประธานได้ทำพิธีเปิดตลาดนัดย้อนยุค “นุ่งโจง ห่มผ้าไทย” ผู้ร่วมงานสามารถ ช้อป ชิม อิ่ม เพลิน ภายในงานได้ตลอดทั้งวัน

ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. ประธานในพิธีได้นำผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ทำพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมที่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อระลึกถึงความเป็นมาของสำนักหอสมุดกลาง และตระหนักถึงภาระกิจหลักของสำนักหอสมุดกลาง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการบริการทางวิชาการ ด้านการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการควบคู่กับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงตลอดไป

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในกิจกรรมวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในกิจกรรมวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง
ภาพพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในกิจกรรมวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง
ภาพพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนฯ ในกิจกรรมวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง
ภาพพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในกิจกรรมวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง
ภาพพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนฯ ในกิจกรรมวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง
ภาพสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรทำพิธีสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรทำพิธีสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพบรรยากาศตลาดนัดย้อนยุค "นุ่งโจง ห่มผ้าไทย" ออกบูท โดยหน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ภาพบรรยากาศตลาดนัดย้อนยุค “นุ่งโจง ห่มผ้าไทย” ออกบูท โดยหน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ภาพบรรยากาศตลาดนัดย้อนยุค "นุ่งโจง ห่มผ้าไทย" ออกบูท โดยสำนักงานเลขานุการ
ภาพบรรยากาศตลาดนัดย้อนยุค “นุ่งโจง ห่มผ้าไทย” ออกบูท โดยสำนักงานเลขานุการ
ภาพบรรยากาศตลาดนัดย้อนยุค "นุ่งโจง ห่มผ้าไทย" ออกบูท โดยสำนักงานเลขานุการ
ภาพบรรยากาศตลาดนัดย้อนยุค “นุ่งโจง ห่มผ้าไทย” ออกบูท โดยสำนักงานเลขานุการ

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด