3 ก.ค. 2563 สำนักหอสมุดกลางถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.09 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ถวายเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันที่เข้าพรรษา ณ วัดบ้านทุ่งเสรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ร่วมฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูสถิตปริยัติกิจ หลวงพ่อเสนอ อนังคโณ พระเจ้าอาวาส วัดทุ่งเสรี

พระครูสถิตปริยัติกิจ ชื่นชมผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางที่เป็นผู้อุปถัมภ์พระศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ให้ความช่วยเหลือวัดทุ่งเสรีมาโดยตลอด เช่น การสร้างพระ ถวายเทียนพรรษาทุกปี เป็นการเห็นประโยชน์สวนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  ทำให้ประเพณีถวายเทียนพรรษาอยู่คู่กับสังคมไทยสืบมา

พระครูสถิตปริยัติกิจ ได้ยกตัวอย่างจากข่าวปัญหาสังคมในปัจจุบัน เช่น ข่าวโรคระบาดโควิด-19 ไปทั่วโลก ข่าวการเมืองปัจจุบัน และข่าวเด็ก 3 ขวบ น้องชมพู่หายตัวออกจากบ้านแล้วพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟ จ. มุกดาหาร นานแล้วแต่ยังจับผู้ร้ายไม่ได้ จากข่าวประจำวันสังคมไม่สงบ เพราะอาชีพที่มีเกียรติสูงสุด 4 อาชีพ คือ นักการเมือง ทหาร ตำรวจ และสื่อมวลชน แต่ไม่รักษาเกียรติของตนเอง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม

ช่วงสุดท้าย พระครูสถิตปริยัติกิจ ชื่นชมมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่สามารถสร้างบัณฑิตก้นกุฏิพระ ลูกศิษย์วัดทุ่งเสรี ให้เป็นผู้พิพากษา เป็นนักปกครองทั่วประเทศไทยได้ จุดเด่นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ “การเป็นผู้ชนะใจตัวเอง” เขาถึงสามารถบังคับตนเองให้มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จได้

ภาพพระครูสถิตปริยัติกิจ หลวงพ่อเสนอ อนังคโณ พระเจ้าอาวาส วัดทุ่งเสรี กำลังเทศนาธรรมในวันถวายเทียนพรรษา
ภาพพระครูสถิตปริยัติกิจ หลวงพ่อเสนอ อนังคโณ พระเจ้าอาวาส วัดทุ่งเสรี กำลังเทศนาธรรมในวันถวายเทียนพรรษา
ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ถวายเทียนพรรษา
ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางถวายเทียนพรรษา
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก :  นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ