22 ม.ค. 2563 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 44

22 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรภายใน สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโดยสำนักกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จาก 30 หน่วยงาน ร่วมเดินขบวนพาเหรดเปิดการแข่งขันในชุด “รามคำแหงก้าวไกลไม่หยุดยั้ง” 

กีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ จัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี การแข่งขัน ครั้งที่ 1 ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2519 โดยใช้ชื่อว่า กีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อมาในปี 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กีฬาสุพรรณิการ์เกมส์” จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และก่อให้เกิดความสามัคคี การจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 44 กำหนดวันจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งพิธีเปิดกำหนดเป็นวันที่ 22 มกราคม 2563 และพิธีปิดเป็น วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

กีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 44 นี้ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด ได้แก่ กีฬากอล์ฟ กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาตะกร้อลอดห่วง กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาแบดมินตัน กีฬาโบว์ลิ่ง กีฬาปาเป้า กีฬาเปตอง กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาแอโรบิก กีฬาเทนนิส กีฬาหมากกระดาน กีฬามหาสนุก และกีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด ทั้งนี้ สำนักหอสมุดกลาง ส่งบุคลากรเข้าร่วมแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา ได้แก่

  1. กีฬาเทเบิลเทนนิส
  2. กีฬาแบดมินตัน
  3. กีฬาปาเป้า
  4. กีฬาเปตอง
  5. กีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาย และทีมหญิง
  6. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย และทีมหญิง
  7. กีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด
  8. กีฬาหมากกระดาน
  9. กีฬาแอโรบิก
  10. กีฬามหาสนุก

ภาพชุดบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 44 วันที่ 22 มกราคม 2563

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : จากเพจ PR Ramkhamhaeng University
ขอขอบคุณข้อมูล : จากเพจสุพรรณิการ์เกมส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง