24 ก.พ. 2563 ประชุมรับทราบแนวปฎิบัติในการควบคุมการสอบไล่ และนโยบายอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมรับทราบแนวปฎิบัติในการควบคุมการสอบไล่ และนโยบายอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นผู้ชี้แจง กฏระเบียบ แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบไล่ และนโยบายอื่นๆ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ นำบุคลากร สก. เข้าร่วมประชุม
ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ นำบุคลากร สก. เข้าร่วมประชุมฯ

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ในสมัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สมัยที่ 2 และจะหมดวาระในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ดังนั้น ช่วงสุดท้ายของการประชุมจึงมีการมอบดอกไม้แด่ท่านอธิการบดี จากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยรามคำแหง โดยแต่ละหน่วยงานจะส่งตัวแทนหน่วยงานละ 2-3 คน มอบดอกไม้แด่ท่านอธิการบดีแทนคำขอบคุณ ถือเป็นวันอำลาเนื่องในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพบุคลากร สก. เข้าร่วมประชุมฯ
ภาพบุคลากร สก. เข้าร่วมประชุมฯ
ภาพบุคลากร สก. เข้าร่วมประชุมฯ
ภาพบุคลากร สก. เข้าร่วมประชุมฯ
ภาพตัวแทนแต่ละหน่วยงานมอบดอกไม้แทนคำขอบคุณแด่ท่านอธิการบดี
ภาพตัวแทนแต่ละหน่วยงานมอบดอกไม้แด่ท่านอธิการบดี แทนคำขอบคุณ เนื่องในโอกาสการประชุมครั้งสุดท้าย ก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : จากเพจคนข่าว ชาวราม