17 ม.ค. 2563 งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 มกราคม 2563 เวลา 06.45 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนายชีพ จุลมนต์ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) และ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มัธยม) เข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ภาพนายชีพ จุลมนต์ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีฯ
ภาพนายชีพ จุลมนต์ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีฯ
 ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  17 มกราคม 2563
ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2563

ภายในพิธีได้มีการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ จากกระทรวงต่าง ๆ ของภาครัฐและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งหมด 46 หน่วยงาน

ลำดับสุดท้ายเป็นการแสดงถวายราชสักการะชุด “รำสดุดีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประพันธ์บทคำร้องและนำแสดงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรสรวง ปาณินท์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม แสดงพร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มัธยม) การแสดงชุดนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี

ภาพชุดการแสดง “รำสดุดีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2563

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ :  นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ