30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2562 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกิจกรรมออกโรงทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม ซึ่งสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 ณ โรงทาน ทางลอดอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตามลำดับกิจกรรม ดังนี้

30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. – 18.00 น. ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็น บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แสดงธรรมพระเทศนา โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

1 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. – 12.00 น. พ่อแม่ครูบาอาจารย์ออกรับบิณฑบาต ณ ลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 89 รูป เจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงทาน ทางลอดอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แสดงธรรมพระเทศนา กัณฑ์ที่ 1 โดย หลวงพ่อปฐม ธัมมธีโร วัดป่าศรีวิลัย อ. ส่องดาว จ. สกลนคร แสดงธรรมพระเทศนา กัณฑ์ที่ 2 โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ ขันติโก วัดป่ายางหัวช้าง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

2 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธีเข้าถึงบริเวณพิธี 08.19 น. เริ่มพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป ณ ลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  และเป็นประธานในพิธีเปิดโรงทาน ทางลอดอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งสำนักหอสมุดกลางได้ส่งขนมหวาน (รวมมิตร) เข้าร่วมกิจกรรมโรงทานฯ วันนี้

ภาพชุดกิจกรรมออกโรงทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม (2 ธันวาคม 2562)

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก: นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ