26 พ.ย. 2562 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 48 ปี

26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนายชีพ จุลมนต์ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ปะรำพิธีบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพชุดพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 48 ปี 26 พ.ย. 2562

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ :  นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ