20 พ.ย. 2562 สำนักหอสมุดกลางร่วมออกร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในงานกาชาดประจำปี 2562 สภากาชาดไทย

20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 – 22.00 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรมออกร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นวันที่ 6 ในงานกาชาดประจำปี 2562 ของสภากาชาดไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562 รวม 10 วัน 10 คืน ณ สวนลุมพินี ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม”  ร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสระน้ำพุ (บูธที่ 4.4) พบกับกิจกรรมการแสดง การล้วงไห การสอยดาว พร้อมแสง สี เสียง และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย

การออกร้านของมหาวิทยาลัยเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรรามคำแหง นักศึกษา และศิษย์เก่า ช่วยกันเตรียมงานทั้งการแสดงบนเวทีในแต่ละวัน กิจกรรมบันเทิงต่างๆ อาทิ การจับฉลาก ล้วงไห และสอยดาว ตลอดจนบริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด ทั้งนี้ภายในงานยังได้รณรงค์งดใช้โฟมและถุงพลาสติกด้วย

ภาพชุดสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมออกร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในงานกาชาดประจำปี 2562 สภากาชาดไทย 20 พ.ย. 2562

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : จากกลุ่มไลน์ “หอสมุด” และเพจ PR Ramkhamhaeng University