18 ก.ย. 2562 โครงการ I lOVE LIBRARY “เกษียณสำราญ”

18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการ I LOVE LIBRARY  เรื่อง “เกษียณสำราญ” พบกับ ช่วงเวลาแห่งความทรงจำ เล่าสู่กันฟัง : ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานที่ สก. จากผู้เกษียณอายุปี พ.ศ. 2562  โดยผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2562 มาบอกเล่าประสบการณ์การชีวิตการทำงาน ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน บางท่านทำงานมานานมากกว่า 40 ปี โดยมีนางจิรณี ขวัญเมือง รษก.หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ และนายศรนารายณ์  บุญขวัญเป็นพิธีกรดำเนินรายการ

ผู้เกษียณอายุราชการมาถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมด 6 คน แบ่งเป็นฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 1 คน  ดังนี้

  1. นายดนัยศักดิ์ โกวิทวิบูล ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (หัวหน้าหน่วยฯ หมวด Q-Z) ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
  2. นางเพลินพิศ ลี้วิทยา ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (หัวหน้าหน่วยฯ ตำราเรียนและหนังสือสำรอง) ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
  3. นางฐิติพร พรหมสวัสดิ์  ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
  4. น.ส.สุภาพร เรืองปิยะเสรี ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
  5. น.ส.ภริตา เฉยศิริ ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
  6. น.ส.พรทิพย์ รักบุรี ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด

สิ่งที่พี่ๆ เล่าให้น้องๆ คนรุ่นใหม่ฟัง เป็นประสบการณ์ชีวิตจริงที่พวกเขาได้พบมา ผ่านปัญหาและอุปสรรคมาได้ ในช่วงชีวิตที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักหอสมุดกลาง ดังนี้

ดนัยศักดิ์ โกวิทวิบูล เล่าว่า เขามาทำงานที่สำนักหอสมุดกลางเพื่อต้องการทำงานที่เดียวกันกับภรรยา ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดเวลารับ-ส่ง ในการทำงานคนละที่ของเขาและภรรยาในช่วงสร้างครอบครัวใหม่ๆ เขาไม่ได้จบการศึกษามาทางด้านบรรณารักษศาสตร์ แต่ก็ต้องพยายามศึกษาเล่าเรียนจนสามารถมีวุฒิการศึกทางบรรณารักษศาสตร์ และปฏิบัติงานมีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพบรรณารักษ์จนเกษียณอายุราชการ

เพลินพิศ ลี้วิทยา เล่าว่า ช่วงวัยที่เขาทำงานสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้ต่างกันมาก สมัยแรกๆ บรรณารักษ์จะทำงานหนักมาก การย้ายชั้น จัดชั้น มีให้ทำทุกวัน ลากขึ้น ลากลงไม่ได้หยุดพัก เพราะว่านักศึกษาของเราเยอะมาก แต่ละวันกองหนังสือกองเป็นภูเขา ที่ต้องจัดขึ้นชั้น ปัจจุบันนักศึกษาเราน้อยลง ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลางก็น้อยลง งานบรรณารักษ์จัดชั้นก็น้อยลง พี่ฝากน้องๆ ตั้งใจทำเพื่อ สก. ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร บรรณารักษ์เราต้องปรับตัวตามให้ทันยุค ทันสมัย

ฐิติพร พรหมสวัสดิ์ เล่าว่า เขาทำงานที่นี่ตั้งแต่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ประสบการณ์การทำงานที่ สก. 42 ปี ตั้งแต่ ปี 2520 เป็นต้นมา เคยมาทำงานสาย 3 ครั้ง ทุกครั้งจะเป็นเหตุการณ์ที่จดจำไปตลอดชีวิต ทำงานไปด้วยพร้อมกับศึกษาเล่าเรียนไปด้วยเพื่อปรับวุฒิ ขอขอบคุณสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ให้โอกาสมีชีวิตการงานและเจริญก้าวหน้าในสายงานจนถึงวัยเกษียณอายุราชการ

สุภาพร เรืองปิยะเสรี ฝากน้องๆ ว่า ให้อ่านประกาศทุกวัน ทุกแผ่น เวลาเข้าทำงานตอนเช้าๆ และดูแลสุขภาพ อย่าทำงาน 7 วัน แบ่งเวลาออกกำลังกายด้วย ร่างกายจะได้แข็งแรง ยกตัวอย่างพี่ม่วยรุ่นพี่ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วกับตนเอง พี่ม่วยออกกำลังกายสม่ำเสมอสุขภาพดีมากในช่วงวัยหลังเกษียณอายุราชการ แต่ตนเองสุขภาพไม่ค่อยดี มีโรคประจำตัวจึงเจ็บป่วยบ่อยๆ

พรทิพย์ รักบุรี ฝากน้องๆ ว่า ทำงานให้รักองค์กร รักมหาวิทยาลัย อย่าทำงานไปวันๆ สร้างงานใหม่ๆ คิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ความก้าวหน้าในอาชีพของคุณมีแน่นอน

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด