13-14 ก.พ. 2562 กิจกรรม workshop ทำดอกกุหลาบ ฟรี

วันที่ 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.  หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด จัดกิจกรรม workshop ทำดอกกุหลาบ ฟรี ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ (ห้องทักษะพัฒนา) ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยได้แนวคิดจาก “กุพฺชก” (อ่านว่า กุบ-ชะ-กะ) หรือ “ดอกกุหลาบ” ดอกไม้จากวรรณคดี เรื่อง “มัทนะพาธา ” ตำนานแห่งดอกกุหลาบเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วิทยากรสาธิตโดย คุณวัชรินทร์ ตามประทีป และคณะ

วิดีโอแนะนำ
การผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ (พ.ศ. 2561) ตอน การประดิษฐ์ “กุพฺชก” ดอกไม้จากวรรณคดี


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด