20-22 ก.พ. 2562 โครงการ RU BOOK FAIR 2019

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “RU BOOK FAIR 2019” งานสัปดาห์ห้องสมุดในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

หลังจากประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการแล้ว เวลา 13.30 – 16.00 น. ผู้ร่วมงานทุกท่านได้พบปะพูดคุยกับกิจกรรมพบนักเขียน “เส้นทางนักเขียนของหนอนหนังสือที่ไม่ธรรมดากับนักเขียน พี่กัล กัลฐิดา” เจ้าของผลงาน เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา นิยายแฟนตาซีของไทยครองใจนักอ่านข้ามทศวรรษและผลงานอีกหลายเรื่องราว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สาธิตการแต่งหน้ารับปริญญา โดย คุณภัทธวรรธ์ เจริญชีพ แต่งหน้าเสริมสร้างบุคลิคภาพให้สมกับว่าที่บัณฑิต เพิ่มเติมในการแต่งหน้ารูปแบบต่างๆ ของสุภาพสตรีทั้งตอนกลางวัน/กลางคืน และการแต่งหน้าสุภาพบุรุษ ให้ดูดียิ่งขึ้นตามสภาพผิว

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สาธิตการทำวุ้นแฟนซี โดย อาจารย์ ดร.พรดารา เขตต์ทองคำ และอาจารย์วรงค์ ภูระหงษ์ จากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในช่วงงาน RU BOOK FAIR 2019 ทุกวัน เวลา 9.00 – 16.30 น. พบกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• ออกร้านหนังสือและสื่อการศึกษา
• แลกเปลี่ยนตำราเรียน ม.ร.
• Good Food Good Life
• Shades of Search
• สร้างสรรค์ งานสวย ด้วยเนื้อหา ในหนังสือ
• ออมเงิน ออมทรัพย์ กับธนาคารออมสิน
• วัดสายตาฟรี กับร้านแว่นเจริญ


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด