29 ส.ค. 2561 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมสมัครโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางจำนวน 12 คน นำโดยนายโยธิน แก่นมีผล (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกคณะและสำนักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มากกว่า 500 คน และประชาชนจำนวนมากที่มีความมุ่งมั่นในการทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมสมัครโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

บุคลากรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ร่วมสมัครโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา 12.00 น. เพื่อรับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพบุคลากรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมสมัครโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร
ภาพบุคลากรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมสมัครโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร
ภาพบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมสมัครโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ภาพบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมสมัครโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด