2 ส.ค. 2561 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 47 ปี

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการพร้อมกับการเปิดบรรยายของมหาวิทยาลัยในวันที่ 2 สิงหาคม 2514  ปัจจุบันเป็นวันครบรอบ 47 ปี กิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง มีดังนี้

 • ถวายเครื่องบูชาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • พิธีถวายเครื่องบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ  รัชกาลที่ 1 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
 • พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดทุ่งเสรี หัวหมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง
  ภาพถวายเครื่องบูชาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  ภาพถวายเครื่องบูชาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  ภาพพิธีถวายเครื่องบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ รัชกาลที่ 1 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
  ภาพพิธีถวายเครื่องบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ รัชกาลที่ 1 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
  ภาพพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล
  ภาพพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล

  ภาพพิธีสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดทุ่งเสรี หัวหมาก ณ ประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง
  ภาพพิธีสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดทุ่งเสรี หัวหมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ภาพและรายงาน: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด