27 มิ.ย. 2561 โครงการ “I LOVE LIBRARY” ในหัวข้อ “เก่าไป ใหม่มา”

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการเสวนา I LOVE LIBRARY ในหัวข้อ “เก่าไป ใหม่มา” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 โดยนางจิรณี ขวัญเมือง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศเป็นประธานเปิดงาน ได้กล่าวโดยสรุปถึงโครงการ “I LOVE LIBRARY” ที่ใช้เป็นโครงการจัดการองค์ความรู้ภายในฝ่ายบริการสารสนเทศ วิทยากรมาจากบุคลากรภายในฝ่ายบริการสารสนเทศผู้มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงในเรื่องนั้น หรือเชิญบุคลากรภายในสำนักหอสมุดกลาง มาบอกเล่าประสบการณ์เรื่องราวในวิชาชีพ หรือเรื่องราวต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการสารสนเทศ เป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่บรรณารักษ์ สู่รุ่นน้องที่เข้าทำงานใหม่ เพื่อฝึกบรรณารักษ์รุ่นใหม่ให้มีทักษะการเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และรองรับการให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ

ภาพนางจิรณี ขวัญเมือง หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน
ภาพนางจิรณี ขวัญเมือง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน
ภาพผู้เข้าร่วมโครงการ "I LOVE LIBRARY" ในหัวข้อ "เก่าไป..ใหม่มา" ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1
ภาพผู้เข้าร่วมโครงการ “I LOVE LIBRARY” ในหัวข้อ “เก่าไป ใหม่มา” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

การจัดโครงการในครั้งนี้ อยู่ภายใต้แนวความคิด “เก่าไป ใหม่มา” พบกับ คุณรจนา ดีภา บรรณารักษ์วัยใกล้เกษียณอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน และ คุณญาณทัศน์ บุญทศ บรรณารักษ์รุ่นใหม่เพิ่งเข้าทำงาน 5 เดือน

ในช่วงท้ายพบกับ คุณกนกพร ศุภลักษณ์นารี และคุณวัชราภรณ์ ชูสัตยานนท์ เสวนา เรื่อง “มาจัดการความเสี่ยงกับงานบริการกันเถอะ”  ซึ่งสำนักหอสมุดกลางได้ส่งทั้งคู่ไปฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ “การจัดการความเสี่ยง” ในการเสวนาในครั้งนี้ทั้งสองคนจึงร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ที่ไปอบรมมาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พิธีกรดำเนินรายการ คือ นายศรนารายณ์  บุญขวัญ

ภาพคุณรจนา ดีภา บรรณารักษ์วัยใกล้เกษียณถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพคุณรจนา ดีภา บรรณารักษ์วัยใกล้เกษียณถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนายศรนารายณ์  บุญขวัญ พิธีกรดำเนินรายการ
ภาพคุณญาณทัศน์ บุญทศ บรรณารักษ์รุ่นใหม่ถ่ายทอดประสบการณ์
ภาพคุณญาณทัศน์ บุญทศ บรรณารักษ์รุ่นใหม่ถ่ายทอดประสบการณ์ และนายศรนารายณ์  บุญขวัญ พิธีกรดำเนินรายการ

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติม : ถ่ายโดยนายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ