28 มิ.ย. 2561 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์”

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.45 – 12.00 น.  ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง  โดยนางจิรณี ขวัญเมือง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศกล่าวเปิดงาน หัวข้อที่ฝึกอบรม ได้แก่

  • ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC) โดย นางสาวอาริษา พูลเผือก
  • ฐานข้อมูลข่าว IQNewsClip โดย นางสาวสีไพ ประดิษฐ์ภูมิ
  • ฐานข้อมูล News Center โดย นางสาวศิรินาฎ เพ็งวิชัย
  • คำถามที่พบบ่อยและแนวทางการตอบคำถามผู้ใช้บริการ โดย นางสาววราจิต กตัญญู และนางสาวธัญญสุดา เทียมพักตร์

ช่วงท้ายรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ ได้สอบถามถึงปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน และระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน

ภาพนางสาวอาริษา พูลเผือก บรรยาย เรื่อง "ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC)"
ภาพนางสาวอาริษา พูลเผือก บรรยาย เรื่อง “ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC)”
ภาพนางสาวสีไพ ประดิษฐ์ภูมิ บรรยาย เรื่อง "ฐานข้อมูลข่าว IQNewsClip"
ภาพนางสาวสีไพ ประดิษฐ์ภูมิ บรรยาย เรื่อง “ฐานข้อมูลข่าว IQNewsClip”
ภาพนางสาววราจิต กตัญญู (ซ้าย) และนางสาวธัญญสุดา เทียมพักตร์ (ขวา)
ภาพนางสาววราจิต กตัญญู (ซ้าย) และนางสาวธัญญสุดา เทียมพักตร์ (ขวา) นำเสนอคำถามที่พบบ่อยและแนวทางการตอบคำถามผู้ใช้บริการ
ภาพบุคลากรภายในฝ่ายแจ้งปัญหาในการทำงานและ ระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
ภาพบุคลากรภายในฝ่ายแจ้งปัญหาในการปฏิบัติงาน และช่วยกันระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด