1 พ.ค. 2561 พิธีเปิดกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 42” ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานพิธีเปิดกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 42” ประจำปี พ.ศ. 2561

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจาก 28 หน่วยงาน ร่วมเดินขบวนพาเหรดภายใต้แนวคิด “ย้อนยุค ทุกสมัย เทิดไท้องค์พ่อขุนรามฯ”  โดยแต่งกายด้วยชุดไทยแสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศไทยในแต่ละยุคสมัย พร้อมการแสดงจากวงโยธวาทิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง สร้างสีสันให้กับขบวนพาเหรดอย่างตื่นตาตื่นใจ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน "สุพรรณิการ์เกม ครั้งที่ 42"
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาฯ
ภาพรองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานพิธีเปิดกีฬาบุคลากรภายในฯ
ภาพรองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานพิธีเปิดกีฬาฯ
ภาพคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานพิธีเปิดกีฬาบุคลากรภายในฯ
ภาพคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานพิธีเปิดกีฬาฯ
ภาพขบวนพาเหรดสำนักหอสมุดกลาง ในพิธีเปิดกีฬาบุคลากรภายใน "สุพรรณิการ์เกม ครั้งที่ 42"
ภาพขบวนพาเหรดสำนักหอสมุดกลาง ในพิธีเปิดกีฬาฯ
ภาพขบวนพาเหรดสำนักหอสมุดกลาง บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมแต่งผ้าไทยย้อนยุคต่างๆ ในพิธีเปิดกีฬาบุคลากรภายใน "สุพรรณิการ์เกม ครั้งที่ 42"
ภาพขบวนพาเหรดสำนักหอสมุดกลาง บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมแต่งผ้าไทยย้อนยุคแบบต่างๆ ในพิธีเปิดกีฬาฯ
ภาพขบวนพาเหรดสำนักหอสมุดกลาง บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมแต่งผ้าไทยแบบต่างๆ ในพิธีเปิดกีฬาบุคลากรภายใน "สุพรรณิการ์เกม ครั้งที่ 42"
ภาพขบวนพาเหรดสำนักหอสมุดกลาง บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมแต่งผ้าไทยแบบต่างๆ ในพิธีเปิดฯ

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติม :  ถ่ายโดยนายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ