10 เม.ย. 2561 พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ในงาน “สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561”

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมงานพิธีสืบชะตาชีวิตไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์ งานสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2561 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีฯ  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จิรโชค วีระสย รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรชาวรามคำแหง ร่วมในพิธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีฯ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีฯ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานพิธีสืบชะตาชีวิตไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 พระองค์ งานสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2561
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานพิธีสืบชะตาชีวิตไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์ งานสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2561

ในเวลา 13.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยลัยรามคำแหง
ผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธีฯ และให้พรบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 3 ท่าน ได้แก่

  1. รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
  2. นายชัยฤทธิ์ สาลี ข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้างานสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุดกลาง
  3. นายโยธิน แก่นมีผล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ
บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

รายงานและภาพ :  หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติม :  ถ่ายโดยนายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ