26 พ.ย. 2560 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 46 ปี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06.45 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 46 ปี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ และพนักงาน โดยนายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งนักศึกษาเข้าร่วมงานฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 46 ปี
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 46 ปี

ในโอกาสนี้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทั้งข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 3 คน ได้แก่

  1. นายสุชล แก้วประทุม
  2. นายวิมาน ขวัญสมบูรณ์
  3. นางเยาวลักษณ์ เทมเพิลมันน์
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทั้งข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 3 คน
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทั้งข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 3 คน

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล