13 ต.ค. 2560 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ประชาชนคนไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย ในวันรำลึกครบรอบ 1 ปี ของการสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยมีบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกหน่วยงาน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงตักบาตรพระสงค์ 9 รูป
ภาพคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป
ภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป
ภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป
ภาพบุคลากรสำนักหสมุดกลางร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป
ภาพบุคลากรสำนักหสมุดกลางร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : Facebook page รอบรั้วรามฯ อัลบั้ม “2017-10-13 ม.ราม จัดพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล