12 ต.ค. 2560 นิทรรศการ “ธ สถิตกลางใจปวงประชา” และบรรยายพิเศษ “ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9”

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ธ สถิตกลางใจปวงประชา” และร่วมฟังบรรยายพิเศษ “ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9” โดยพลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนัก จัดโดยคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝีมือวาดภาพจากนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนและชมรมวาดภาพมหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวน 8 คน
ภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝีมือวาดภาพจากนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนและคณะจากซุ้มศิลป์รามรามคำแหง จำนวน 8 คน
ภาพพลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนัก ชมนิทรรศการ "ธ สถิตกลางใจปวงประชา"
ภาพพลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนัก ชมนิทรรศการ “ธ สถิตกลางใจปวงประชา”
อาจารย์ ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ร่วมอ่านบทกวี เพื่อขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อาจารย์ ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ร่วมอ่านบทกวี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ภาพพลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนัก บรรยายพิเศษ เรื่อง "ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9"
ภาพพลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนัก บรรยายพิเศษ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9”
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9"
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9”

ภายในงานมีพลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ และผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ อาจารย์ ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ร่วมอ่านบทกวี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง บุคลากร  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด