24 ก.ย. 2550 อำลาอาลัย ป้าอัญชลี แฉล้มกุล เนื่องในงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550

24 กันยายน 2550 อำลาอาลัย ป้าอัญชลี แฉล้มกุล เนื่องในงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550

ภาพป้าอัญชลี แฉล้มกุล ในวันงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
ภาพป้าอัญชลี แฉล้มกุล ในวันงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการรายงาน : น.ส.เยาวลักษณ์ พัตรภักดิ์
ภาพ : น.ส. มัญชุกานต์ ช่อผกา และ น.ส.ภริตา เฉยศิริ