9 – 30 พ.ย. 2552 นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 1 รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวใน พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กับ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในศุภวาระมหามงคลที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ พระนักษัตร 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 9-30 พฤศจิกายน 2552 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
           1. ชมนิทรรศการแสดงพระประวัติพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พระอิสริยยศ เครื่องราชอิสรยาภรณ์,พระเกียรติคุณ, พระจริยวัตร, พระอัธยาศัย, พระกรณียกิจ, พระราชมรดกล้ำค่า “เพชร” แห่งพระหฤทัย,  เครื่องราชูปโภค, ประมวลพระฉายาลักษณ์ และร่วมกิจกรรม ตอบคำถามชิงรางวัล “มุมนี้มี…รางวัล…”
           2. แจกจุลสารเผยแพร่พระประวัติพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, “ราชนารี” แห่งพระบรมราชจักรีวงค์ และพระราชมรดกล้ำค่า “เพชร” แห่งพระหฤทัย
           3. แจกจุลสารสนเทศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง และในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พ.ย.52 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 เวลา 13.30 -16.30  ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สื่อสารผ่านภาษา” โดย คุณจีรนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด