1 – 5 พ.ย. 2553 สัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง “เทิดทูนสถาบัน สานสัมพันธ์คนไทย ให้สังคมเข้มแข็ง”

1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์ห้องสมุด กล่าวเปิดงาน และชมนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดในงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2553

1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น. พิธีเปิด โดย ท่านอธิการบดี หลังจากนั้น อธิการบดีชมนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดในงาน พร้อมมอบรางวัล แก่นักศึกษาที่ ชนะการแข่งขัน "แชมเปี้ยนนักอ่าน "
ภาพพิธีเปิด โดย ท่านอธิการบดี หลังจากนั้น อธิการบดีชมนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดในงาน พร้อมมอบรางวัล แก่นักศึกษาที่ ชนะการแข่งขัน “แชมเปี้ยนนักอ่าน ” (1 พ.ย. 2553)

บรรยากาศในนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์สร้างสังคมไทยเข้มแข็ง" จากมุมกล้องหลายๆ มุม

บรรยากาศในนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์สร้างสังคมไทยเข้มแข็ง" จากมุมกล้องหลายๆ มุม
ภาพบรรยากาศในนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์สร้างสังคมไทยเข้มแข็ง” จากมุมกล้องหลายๆ มุม (1 พ.ย. 2553)
หนังสือจัดจำหน่ายทั้งภายในสำนักฯ และภายนอกสำนักฯ อุดหนุนสินค้า สัพเพเหระเพื่อการกุศล โดยรับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ แล้วนำมาจัดจำหน่ายภายในงาน รายรับที่ได้นำไปช่วยเด็กตาบอด พิการซ้ำซ้อน และผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ภาพการจัดจำหน่ายหนังสือทั้งภายในสำนักฯ และภายนอกสำนักฯ อุดหนุนสินค้า สัพเพเหระเพื่อการกุศล โดยรับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ แล้วนำมาจัดจำหน่ายภายในงาน รายรับที่ได้นำไปช่วยเด็กตาบอด พิการซ้ำซ้อน และผู้ประสบภัยน้ำท่วม (1 พ.ย. 2553)
นำชมห้องสมุดรามคำแหงอนุสรณ์
ภาพนำชมห้องสมุดรามคำแหงอนุสรณ์ (1 พ.ย. 2553)

2 พฤศจิกายน 2553   มีกิจกรรมนำชมห้องสมุดรามคำแหงอนุสรณ์ และ สาธิตการทำลูกชิ้นปิ้งและน้ำจิ้มรสเด็ด

 2 พฤศจิกายน 2553 ช่วงเช้า นำชมห้องสมุดรามคำแหงอนุสรณ์ และ สาธิตการส่งเสริมอาชีพ "ปรุงอาหารตามตำรา" สาธิตการทำลูกชิ้นปิ้งและน้ำจิ้มรสเด็ด จากหนังสือ "121 น้ำจิ้ม สูตรอร่อย" ซึ่งมีให้ยืม-คืน ในสำนักหอสมุดกลาง
ภาพสาธิตการส่งเสริมอาชีพ “ปรุงอาหารตามตำรา” สาธิตการทำลูกชิ้นปิ้งและน้ำจิ้มรสเด็ด จากหนังสือ “121 น้ำจิ้ม สูตรอร่อย” ซึ่งมีให้ยืม-คืน ในสำนักหอสมุดกลาง (2 พ.ย. 2553)

3 พฤศจิกายน 2553 นำชมห้องสมุดรามคำแหงอนุสรณ์ และกิจกรรม “ค้นหาแชมเปี้ยนนักอ่าน”

ภาพ นำชมห้องสมุดรามคำแหงอนุสรณ์ (3 พ.ย. 2553)
ภาพนำชมห้องสมุดรามคำแหงอนุสรณ์ (3 พ.ย. 2553)
ช่วงบ่าย กิจกรรม "ค้นหาแชมเปี้ยนนักอ่าน" กติกา ให้ผู้เข้าแข่งขันเล่าเรื่องจากหนังสือที่อ่าน ให้ข้อคิด ความรู้ อะไรแก่เรา และเชิญชวนเพื่อนให้มาอ่านหนังสือเล่มนี้
ภาพกิจกรรม “ค้นหาแชมเปี้ยนนักอ่าน” กติกา ให้ผู้เข้าแข่งขันเล่าเรื่องจากหนังสือที่อ่าน ให้ข้อคิด ความรู้ อะไรแก่เรา และเชิญชวนเพื่อนให้มาอ่านหนังสือเล่มนี้ (3 พ.ย. 2553)

4 พฤศจิกายน 2553 ชมห้องสมุดรามคำแหงอนุสรณ์ และ สาธิตการส่งเสริมอาชีพ “ปรุงอาหารตามตำรา” สาธิตการทำ ปอเป๊ยะสด

ภาพ นำชมห้องสมุดรามคำแหงอนุสรณ์ (4 พ.ย. 2553)
ภาพนำชมห้องสมุดรามคำแหงอนุสรณ์ (4 พ.ย. 2553)
ภาพ สาธิตการส่งเสริมอาชีพ "ปรุงอาหารตามตำรา" โดย สาธิตการทำ ปอเป๊ยะสด (4 พ.ย. 2553)
ภาพสาธิตการส่งเสริมอาชีพ “ปรุงอาหารตามตำรา” โดย สาธิตการทำ ปอเป๊ยะสด (4 พ.ย. 2553)

5 พฤศจิกายน 2553 ชมห้องสมุดรามคำแหงอนุสรณ์ สาธิตการส่งเสริมอาชีพ “ปรุงอาหารตามตำรา”
ซึ่งเช้านี้ สาธิตการทำ “ขนมทองเอก”

ภาพสาธิตการส่งเสริมอาชีพ "ปรุงอาหารตามตำรา" ซึ่งเช้านี้ สาธิตการทำ "ขนมทองเอก" โดยสาธิตตามสูตรจาก http://www.tipfood.com
ภาพสาธิตการส่งเสริมอาชีพ “ปรุงอาหารตามตำรา” ซึ่งเช้านี้ สาธิตการทำ “ขนมทองเอก” โดยสาธิตตามสูตรจาก http://www.tipfood.com (5 พ.ย. 2553)
ภาพกิจกรรม เกมการแข่งขัน "พลังสามัคคีพิชิตรางวัล" มีทีมผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก
ภาพกิจกรรม เกมการแข่งขัน “พลังสามัคคีพิชิตรางวัล” มีทีมผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก (5 พ.ย. 2553)

ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ