30 ก.ย. 2559 พิธีมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559 ในวันทำงานวันสุดท้าย

30 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมพิธีมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ยืนเป็นแถวหน้ากระดานรอมอบดอกไม้ให้กับผู้เกษียณทุกท่าน
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ยืนเป็นแถวหน้ากระดานรอมอบดอกไม้ให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมร้องเพลง "ช่วงที่ดีที่สุด" มอบแก่ผู้เกษียณ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมร้องเพลง “ช่วงที่ดีที่สุด” มอบแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของชีวิตการทำงานของผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 20 คน และรุ่นน้องๆ ได้ถือโอกาสแสดงความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีต่อรุ่นพี่ ที่จะได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการในวันถัดไป

ภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด