14 ก.พ. 2554 เปิดเว็บไซต์บริการสืบค้นข้อมูล สำหรับนักศึกษา ป.เอก

14 กุมภาพันธ์  2554 เวลา 10.00 น. คณะทำงานบริการค้นคว้าพิเศษ เปิดเว็บไซต์บริการสืบค้นข้อมูล สำหรับนักศึกษา ป.เอก สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างเป็นทางการ
URL ชื่อ : http://phdservice.lib.ru.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ประชาสัมพันธ์ที่ Forum หลักของสำนักฯ
http://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=851.0


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ