19 – 20 เม.ย. 2554 ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท BookPromotion

19 – 20 เมษายน 2554 การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท BookPromotion บรรยายโดย จิรวัฒน์ พรหมพร และ ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์

ในวันที่ 19 เมษายน 2554 ได้แก่  ฐานข้อมูล  ProQuest Psychology, ฐานข้อมูล CJO, ฐานข้อมูล Westlaw, ฐานข้อมูล CIAO

ในวันที่ 20 เมษายน 2554 ได้แก่  ฐานข้อมูล Web of Science, ACS, SpringerLink, ABI/Inform, PQDT, HW Wilson และ ฐานข้อมูล ACM, IEL


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ