2 ก.ค. 2554 นักศึกษานานาชาติ (IIS-RU) เยี่ยมชมและศึกษาการใช้งานห้องสมุด

2 กรกฎาคม 2554 นักศึกษาจากสถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (IIS-RU) จำนวน 120 คน ได้เยี่ยมชมและศึกษาการใช้งานห้องสมุด นำโดย Mr. Orpheus Stephens อาจารย์ประจำวิชา IS103 : การใช้งานห้องสมุด และคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ ได้แนะนำการใช้บริการห้องสมุด

Read more

25 มิ.ย. 2554 ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ปี 2554

25 มิถุนายน 2554  เวลา 10.00 – 12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ปี 2554 ณ IIS-RU คณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแนะนำการใช้บริการห้องสมุด ณ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  และมอบทุนการศึกษา

Read more

13 ก.ค. 2553 นักศึกษาจากสถาบันนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง (IIS-RU) ศึกษาการใช้งานห้องสมุด

13 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 – 15.00 น. Mr.Orpheus Stephens อาจารย์ประจำวิชาการใช้งานห้องสมุด (IS103) ภาคเรียนที่ 1/2553 ของสถาบันนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำหง(IIS-RU) นำนักศึกษาจำนวน 150 คน เข้าศึกษาการใช้งานห้องสมุด สำนักหอสมุดกลางได้แนะนำการใช้บริการและนำชมจุดบริการต่างๆ

Read more