31 ก.ค. 2556 : สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสาธิตทำส้มตำ และ เสวนาวิชาการ เรื่อง “อ่านอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ” โดย คุณดนุพร ปุณณกันต์

31 กรกฏาคม 2556 เวลา 11.00 – 12.00 น. กิจกรรมสาธิตทำอาหาร “ส้มตำ แซ่บ แซ่บ แบบลาว-ลาว” ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ภาพสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสาธิตทำส้มตำ (31 ก.ค. 2556 )
ภาพสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสาธิตทำส้มตำ (31 ก.ค. 2556 )

เวลา 14.00 – 15.00 น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อ่านอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ” โดย คุณดนุพร ปุณณกันต์ (อดีตนักศึกษาปริญญาตรี – โท จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง) วิทยากรได้ให้ข้อคิดและเล่าประสบการณ์ชีวิตในการอ่านและเรียนหนังสือ แบบที่ไม่ประสบความสำเร็จและการอ่านและการเรียนให้ประสบความสำเร็จ ความสำคัญของการอ่าน ทั้งในชีวิตการเป็นนักเรียน นักแสดง และนักการเมือง พร้อมกับตอบข้อซักถามนักศึกษาและผู้สนใจในช่วงท้าย

ภาพเสวนาวิชาการ เรื่อง "อ่านอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ" โดย คุณดนุพร ปุณณกันต์ (31 ก.ค. 2556)
ภาพเสวนาวิชาการ เรื่อง “อ่านอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ” โดย คุณดนุพร ปุณณกันต์ (31 ก.ค. 2556)

ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ