10 เม.ย. 2556 รดน้ำ-ดำหัวขอพรอดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เนื่องในวันสงกรานต์

10 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. บุคลาการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมรดน้ำ-ดำหัวขอพรผู้อำนวยการและ รศ.อัมพร ปั้นศรี อดีตผู้อำนวยการ เนื่องในวันสงกรานต์

ภาพพิธีรดน้ำ-ดำหัวขอพรผู้อำนวยการ เนื่องในวันสงกรานต์ (10 เม.ย. 2556)
ภาพพิธีรดน้ำ-ดำหัวขอพรผู้อำนวยการ เนื่องในวันสงกรานต์ (10 เม.ย. 2556)

ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ