เจ้าหญิงน้อย (The Little Princess)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
“ซาร่า คูรว์ (Sara Crewe)” หรือ “อะไรเกิดขึ้น ณ วิทยาลัยมิสมินชิน” เป็นชื่อเดิมที่เรียกขานกัน สำหรับนวนิยายเรื่องนี้ แต่ชื่อที่รู้จักกันดีอย่างแพร่หลายคือ “เจ้าหญิงน้อย (The Little Princess)” แต่งโดย ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เนทท์ (Francis …