SMEs ชี้ช่องรวย 2556 (DIRECTORY 2013)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
คู่มือธุรกิจที่รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเป็นข้อมูลในการค้นหาธุรกิจ การซื้อขายสินค้าหรือกิจการ การต่อยอดเชื่อมโยงเครือข่ายหรือหาซัพพลายเออร์ในธุรกิจได้อย่างครบวงจร