Best Guides คู่มือคู่ใจก่อนไปร้านคอมพิวเตอร์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักสังเกต หรือดูอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เป็น ระดับที่พอจะพูดจาโต้ตอบกับใครก็ได้ที่กำลังสนทนาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่ ได้แก่ การซื้อเครื่องคอมฯประกอบเอง สารพันปัญหาของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ความเลวร้ายของคนในแวดวงไอที ตลอดจนกลเม็ดเคล็ดลับต่าง ๆ เพื่อให้รู้ทัน ช่างคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยเราก็อาจจะพูดได้ว่า “เราก็รู้ทันเหมือนกันนะ” ชื่อเรื่อง: Best Guides คู่มือคู่ใจก่อนไปร้านคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง: วิศาสตร์ ศุภสันติธรรม, …