1001 เทคนิคใช้คอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ โดยให้รู้จักว่ากลไกการทำงานของเครื่องพิมพ์ จอมอนิเตอร์และส่วนประกอบอื่น ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนที่ 2 เรียนรู้เกี่ยวกับวินโดวส์ วิธีการการใช้งานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ส่วนที่ 3 ว่าด้วยเรื่องของ ซอฟต์แวร์ บอกถึงเค็ดลับและเรียนรู้คุณสมบัติต่างๆ ของโปรแกรมที่ใช้กันทั่วไปและโปรแกรมใหม่ …